Eerika ”Emppu” Omiyale

Toimenkuva Sosiaalikuraattori / Welfare Officer London

Sosiaalityö erityisesti merimieskirkolla ja Lontoossa. Tapahtumat, ryhmät, yksilöasiakkaat, vapaaehtoistyö, viestintä.

Events, groups, social support, volunteer work, communication.