Salla Korteniemi

Toimenkuva Sosiaalikuraattori / Travelling Welfare Officer

Sosiaalityö erityisesti alueella ja verkossa. Tapahtumat, ryhmät, yksilöasiakkaat, vapaaehtoistyö, viestintä.

Social work, especially remotely and outside London. Events, groups, individual clients, volunteer work, communication.