Hannakaarina Sarvela

Toimenkuva Sosiaalikuraattori / Welfare Officer London

Sosiaalityö erityisesti merimieskirkolla ja Lontoossa. Tapahtumat, ryhmät, yksilöasiakkaat, vapaaehtoistyö, viestintä.

Social work, especially in London. Events, groups, individual clients, volunteer work, communication.